MASÁŽE, REGENERACE A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S PÉČÍ O VZHLED TĚLA

Ing. Jiří UČÍK

Evropská 1564/30 (1. nadzemní podlaží, místnost č. 3), 350 02 Cheb,
tel.: +420/ 737 626 703 (telefonické objednávky prosím až po 17.30 hod.)
ucikjiri@email.cz

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZÍSKÁVÁNÍ KONTAKTNÍCH INFORMACÍ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM FOTOGRAFIÍ (pro případ, že žádáte fotografické zdokumentování)

Shromažďování a zpracovávání osobních údajů je nezbytnou potřebou, která mi umožňuje provozovat hlavní činnosti dle živnostenského oprávnění. S ohledem na NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů v platném znění a další související právní normy a závazné výklady Vám tímto poskytuji důležité informace týkající se zpracovávání Vašich osobních údajů a volného pohybu těchto údajů.

KDO SPRAVUJE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Ing. Jiří Učík
IČO: 47691921
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Lesní 1415/13, Cheb, 350 02
Telefonní číslo: 737 626 703
E-mailová adresa: ucikjiri@email.cz

Z JAKÝCH DŮVODŮ ZPRACOVÁVÁM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracovávám zejména na základě objednávky k poskytnutí dohodnuté služby. Pro uzavření a plnění dané smlouvy jsou zpracovávány Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný k jejímu naplnění, tedy zejména pro činnosti přímo spojené s plněním a dále také pro činnosti organizační. K uvedeným účelům není třeba Váš souhlas se zpracováním osobních dat, protože právním titulem je uzavření smlouvy s náležitostmi dle platné legislativy.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S VAŠÍM SOUHLASEM

Protože součástí služby je nejen změna fyziologické konstituce těla, ale i její vnímaní Vámi jako osobností, snažím se fotograficky dokumentovat proměnu, kterou projdete. Za tím účelem žádám o poskytnutí souhlasu s fotografickým dokumentováním Vaší proměny (platí pro případ, že máte zájem o fotodokumentaci). Správce fotografií je Jiří Učík; fotografie zůstanou pouze pro potřebu služby a nebudou se předávat třetím stranám. Fotografie budou uloženy v digitální podobě na bezpečném úložišti s omezením přístupu a šifrováním. K tomu nad rámec základní identifikace (jméno, příjmení) potřebuji znát Vaše telefonní číslo, případně e-mailovou adresu.

Osobní údaje takto získané nikomu nepředávám a používám je pro zde uvedený účel. Máte oprávnění svůj souhlas kdykoliv odvolat. Abych Vám mohl vyhovět, aniž byste museli navštívit moji provozovnu, potřebuji znát kromě Vašeho jména a příjmení Vaše telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Neuvedením kontaktního telefonu, e-mailové adresy není zmařena zakázka, stejně jako neudělením souhlasu s dokumentováním výsledků služby. V takovém případě budete o případném dalším termínu informováni osobně přímo na konci úkonu souvisejícího s poskytnutím služby.

Podrobnější popis rozsahu zpracování osobních údajů a zásad při jejich zpracování můžete nalézt v dokumentu Zásady zpracování dat pro klienty, který je k dispozici k nahlédnutí v mojí provozovně, nebo se můžete obrátit písemně či ústně přímo na mne.

Jiří Učík