Masáže, regenerace a služby související s péčí o vzhled těla
Ing. Jiří Učík                      Evropská 1564/30 (1. nadzemní podlaží, místnost č. 3), 350 02 Cheb
tel.: +420/ 737 626 703 (telefonické objednávky prosím až po 17.30 hod.)   »ucikjiri@email.cz
mapa_Evropska_30_Cheb.jpg


Fasciální a membránové techniky

Na základě poznatků práce Jean-Pierre Barrala, D.O. rozvíjí Fasciální a membránové techniky Peter Schwind, Advanced Instructor European Rolfing Association, jako vlastní techniku ošetření klientů. S masážemi nemají uvedené techniky skutečně nic společného. Zaměřují se na práci s fasciemi a membránami, které zajišťují našemu tělu formu, stabilitu a zároveň pohyblivost. Opírají se jak o základní myšlenky osteopatické koncepce (precizní a šetrné mobilizační techniky zaměřené na jednotlivosti), tak o koncepci strukturální integrace podle Idy Rolf. Záměrem je, abychom při co nejmenší korekci podstatné jednotlivosti zároveň dosáhli působení na větší oblasti, a to při očekávání trvalejších výsledků.

V rámci diagnostiky posuzuje terapeut prostorovou lokalizaci nejpodstatnějších pohybových omezení a napětí. Následuje posouzení vhodného postupu ošetření - na muskuloskeletární úrovni, na úrovni orgánů, nebo obojí. Při práci s těmito technikami působí terapeut přiměřeným tlakem na obalující a rozčleňující fasciální vrstvy. Cílem ošetření je vytvořit potřebnou pohyblivost mezi jednotlivými součástmi ošetřovaného regionu. Jakmile se nám v některé části pohybového aparátu podaří zvýšit pohyblivost, dochází s ohledem na tělesnou fasciální síť zároveň k působení na jiné oblasti. Účinnost metody závisí na správnosti určení příčiny snížené pohyblivosti a na výběru vhodných postupů.

Protože různé formy pojivové tkáně mají různé vlastnosti (a dokonce u dvou jedinců se mohou topograficky stejné fascie významně lišit), i přes určité základní postupy je třeba uplatňovat při terapii individuální přístup. Vrstvy fascií obsahující více elastinu jsou zpravidla ošetřovány mírným tlakem, fasciální vrstvy s vysokým podílem kolagenu je třeba ošetřovat intenzivnějším tlakem. Metoda vychází z plasticity pojivové tkáně, kdy fascie a membrány reagují na působící sílu. Na rozdíl od různých přístrojů, které předávají impulsy, zde využívá terapeut zpětné vazby z organismu klienta a kontakt neustále modifikuje. Jeho ruka může předávat impuls a přitom současně sledovat působení tohoto impulsu v organismu ošetřovaného.

Pro představu připojuji několik odkazů na vybraná videa na youtube.com s lektorem fasciálních a membránových technik Peterem Schwindem, PhD:
- video 4:26 min. - ošetření spojení hlavy a krku - v angličtině.
- video 3:33 min. - ošetření nohy - v angličtině.
- video 4:19 min. - ošetření ruky - v angličtině.