Masáže, regenerace a služby související s péčí o vzhled těla
Ing. Jiří Učík                      Evropská 1564/30 (1. nadzemní podlaží, místnost č. 3), 350 02 Cheb
tel.: +420/ 737 626 703 (telefonické objednávky prosím až po 17.30 hod.)   »ucikjiri@email.cz
mapa_Evropska_30_Cheb.jpg


Ošetření periferních nervů

Techniky neurální manipulace rozvinul francouzský osteopat Jean-Pierre Barral (ve spolupráci s osteopatem Alainem Croibierem). Slouží k identifikaci napětí a k uvolnění lokálních omezení nervů ve vztahu k jejich okolí (tzn. k přilehlým svalům, fasciím, úzkým pasážím v aponeurózách a orgánech). Pokud je ošetření správně provedeno, může spustit samoopravné reakce celého organismu. Z technik neurální manipulace aplikuji jen ošetření periferních nervů; pro studium ošetření craniálních nervů jsem se prozatím nerozhodl.

Nervy předávají důležité informace mezi mozkem a všemi dalšími strukturami. Prostřednictvím periferních nervů získává mozek ve zlomcích vteřiny množství podnětů, na které může rychle a přiměřeně reagovat. Aby nervy správně fungovaly, potřebují určitou viskoelasticitu, nezávislou mobilitu vůči okolním strukturám a dostatečný intraneurální tlak. Jinak může dojít ke komprimaci nervu a narušení axonálního transportu. Pokud dochází k fixaci nervu, ten obvykle ztrácí schopnost klouzání, nebo protažení v okolní tkáni; nastává významné zvýšení tlaku uvnitř a vně a někdy se mění konzistence nervové tkáně. V důsledku komprese může nerv reagovat bolestivě na dotyk, mohou nastat poruchy jeho elektromagnetické vodivosti, funkční poruchy prokrvení, místní ztvrdnutí. Při mikroporanění svalů a šlach dochází i k poškození periferních nervů. K tlaku na nervy může také dojít v oblasti páteře. disků nebo fraktur obratlů.

Ošetření nervů může probíhat jak přímou manipulací s nervem, tak uvolněním jeho nejbližšího okolí (aby nedocházelo k recidivám poškození nervu, je vhodné následně aplikovat nové postupy ošetření kloubů). Jedná se o manuální terapii, kterou je třeba provádět plynule a precizně, s použitím nepatrného tlaku. Ten by měl být právě takový, aby umožnil bezbolestnou, jemnou stimulaci nervu (výsledkem je jeho mírné protažení).

Neurogenní bolesti periferních nervů vznikají v periferní nervové tkáni a jsou zpravidla spojeny s poruchami prokrvení, látkové výměny a s poškozením nervového obalu. Ošetření periferních nervů lze doporučit jen pro některé typy jejich poškození (úspěch se např. nedá očekávat při řezných zraněních nervu i okolní tkáně - zde se ošetření zajišťuje mikrochirurgickým zákrokem).

Neurální manipulace je vhodná např. pro:
- neuralgie, záněty nervu, mechanicky způsobené poškození nervu
- syndrom karpálního tunelu
- Mortonův syndrom
- snížení napětí míšních nervů
- úlevu při migrénách, bolestech hlavy
- ošetření omezeného rozsahu pohyblivosti kloubů
- revmatické bolesti

Ošetření periferních nervů provádím jako součást celkové terapie.

Bližší informace naleznete v článku s Jean-Pierrem Barralem, DO z 13.8.2013 na cyberpt.com - v angličtině.