MASÁŽE, REGENERACE A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S PÉČÍ O VZHLED TĚLA

Ing. Jiří UČÍK

Evropská 1564/30 (1. nadzemní podlaží, místnost č. 3), 350 02 Cheb,
tel.: +420/ 737 626 703 (telefonické objednávky prosím až po 17.30 hod.)
ucikjiri@email.cz


mapa_Evropska_30_Cheb.jpg


Úvod k regeneračním technikám

O regenerační masáži a jejím přínosu pro klienty se rozepisuji v jiné části textu.

Krátce nastíním filozofii využití služeb souvisejících s péčí o vzhled těla a regeneračních technik k vytváření předpokladů pro zlepšení fyzického i duševního zdraví. Lidé obvykle volí terapie, které jsou jim blízké. Nebo hledají nové, které jim pomohou tam, kde dosavadní postupy nebyly úspěšné. Ve svých terapiích vycházím z toho, že existuje úzký vztah mezi fyzickou a psychickou stránkou člověka - mozek a tělo vytváří ohromné množství vzájemných interakcí. V rámci jednotlivých technik často pracuji s fasciemi. Při určitém zjednodušení vycházím z toho, že fascie (jako součást pojivové tkáně vedle vazů, šlach, chrupavky, okostice, aponeuróz...) jsou přítomny ve všech oblastech těla, od povrchově probíhajících až po ty hluboké; od paty až po temeno hlavy. Vytvářejí 3-D fasciální síť, hustě inervovanou mechanoreceptory, citlivými na manuální tlak - při správné manipulaci dochází k jejich stimulaci a předání podnětů ke zpracování do centrálního a autonomního nervového systému. Odpověď těchto systémů zahrnuje snížení svalového tonusu, změnu napětí tkáně a její místní viskozity. Zároveň při své práci usiluji o lepší organizování fasciální sítě tak, aby všechny klouby a kosti byly ve funkční pozici, ve které by měly být. Někdy mohou uvedené techniky předejít operaci, nebo její nutnost významně oddálit.

Vzhledem ke kontinuitě fascií nepracuji na jednom problémovém místě, ale ve spolupráci s klientem hledáme řešení zdraví pro celé tělo na základě individuálního přístupu ke každému klientovi. Zaměřuji se na postupy, které mohou přinést dlouhodobější pozitivní výsledky. Rozsah a způsob provedení terapie závisí vždy na dohodě. Ošetření jsou vhodná jak pro relaxaci, tak pro regeneraci organismu. Osobně preferuji šetrnější přístupy oproti radikálním zásahům do organismu (mohou však nastat případy, u kterých v podstatě není jiná alternativa).

Po všech terapiích je vhodné pravidelně pít po menších dávkách, aby nedocházelo ke koncentraci produktů látkové výměny v těle.

A protože jeden obrázek je více než tisíc slov ...dne 21.1.2019 byl televizí ČT2 odvysílaný zhruba půlhodinový německý dokument pod názvem "Skrytý svět fascií", který lze shlédnout např. na youtube.com . Uvádím krátký výtah z přehledu, uvedeného v rámci pořadu Dokumentation Deutschland 2017/arte: "Celý svět hovoří o fasciích, skryté pojivové tkáni, která naše tělo drží zevnitř pohromadě. Jakou roli hraje tato fasciální síť, rozprostírající se po celém těle, ve skutečnosti? Nabízí šance pro nové terapie a léčbu, např. pro lidovou nemoc číslo jedna, bolest zad? Dokument ukazuje nejnovější poznatky mezinárodní vědy a zajišťuje překvapivý pohled do rozsáhlého světa fascií".

Pro představu odlišného principu působení uvedených technik oproti jiným terapiím a masážím se můžete podívat na videa z připojených odkazů (nejobsáhlejší jsou videa ke strukturální integraci/Rolf metodě).

Pokud jste prozatím některou z uvedených terapií neabsolvovali, poznáte nový, uvolnění přinášející způsob dotyku. Přeji Vám i Vašim blízkým zdraví i pohodu - a třeba někdy příště opět na viděnou.

Jiří Učík