MASÁŽE, REGENERACE A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S PÉČÍ O VZHLED TĚLA

 

CZ

DE

Evropská 1564/30 (1. nadzemní podlaží, místnost č. 202), 350 02 Cheb

rolfterapiecheb@fascie.cz

Úvod k regeneračním technikám

Krátce nastíním filozofii využití služeb souvisejících s péčí o vzhled těla a regeneračních technik k vytváření předpokladů pro zlepšení fyzického i duševního zdraví. Lidé obvykle volí terapie, které jsou jim blízké. Nebo hledají nové, které jim pomohou tam, kde dosavadní postupy nebyly úspěšné. Ve svých terapiích vycházím z toho, že existuje úzký vztah mezi fyzickou a psychickou stránkou člověka - mozek a tělo vytváří ohromné množství vzájemných interakcí. V rámci jednotlivých technik často pracuji s fasciemi. Při určitém zjednodušení vycházím z toho, že fascie (jako součást pojivové tkáně vedle vazů, šlach, chrupavky, okostice, aponeuróz...) jsou přítomny ve všech oblastech těla, od povrchově probíhajících až po ty hluboké; od paty až po temeno hlavy. Vytvářejí 3-D fasciální síť, hustě inervovanou mechanoreceptory, citlivými na manuální tlak - při správné manipulaci dochází k jejich stimulaci a předání podnětů ke zpracování do centrálního a autonomního nervového systému. Odpověď těchto systémů zahrnuje snížení svalového tonusu, změnu napětí tkáně a její místní viskozity. Zároveň při své práci usiluji o lepší organizování fasciální sítě tak, aby všechny klouby a kosti byly ve funkční pozici, ve které by měly být. Někdy mohou uvedené techniky předejít operaci, nebo její nutnost významně oddálit.

Techniky

 

 


Více o

Fasciích

O fasciích

 

 

Více o Fasciálních a membránových technikách

Fasciální a membránové
techniky

 

 

Více o

Craniosacrální osteopatii

Craniosacrální osteopatie

 

 

Více o

Ošetření periferních nervů

Ošetření periferních nervů

 

 

Více o

Ošetření kloubů a páteře

Ošetření kloubů a páteře

 

 

Více o
Strukturální integraci / Rolfterapii

Strukturální integrace /
Rolfterapie

 

 

Více o

Ošetření zjizvené tkáně

Ošetření zjizvené tkáně

 

 

Více o

Regenerační masáži

Regenerační masáž

Vzhledem ke kontinuitě fascií nepracuji na jednom problémovém místě, ale ve spolupráci s klientem hledáme řešení zdraví pro celé tělo na základě individuálního přístupu ke každému klientovi. Zaměřuji se na postupy, které mohou přinést dlouhodobější pozitivní výsledky. Rozsah a způsob provedení terapie závisí vždy na dohodě. Ošetření jsou vhodná jak pro relaxaci, tak pro regeneraci organismu. Osobně preferuji šetrnější přístupy oproti radikálním zásahům do organismu (mohou však nastat případy, u kterých v podstatě není jiná alternativa).

 

Po všech terapiích je vhodné pravidelně pít po menších dávkách, aby nedocházelo ke koncentraci produktů látkové výměny v těle.

 

A protože jeden obrázek je více než tisíc slov ...dne 21.1.2019 byl televizí ČT2 odvysílaný zhruba půlhodinový německý dokument pod názvem "Skrytý svět fascií", který lze shlédnout např. na youtube.com . Uvádím krátký výtah z přehledu, uvedeného v rámci pořadu Dokumentation Deutschland 2017/arte: "Celý svět hovoří o fasciích, skryté pojivové tkáni, která naše tělo drží zevnitř pohromadě. Jakou roli hraje tato fasciální síť, rozprostírající se po celém těle, ve skutečnosti? Nabízí šance pro nové terapie a léčbu, např. pro lidovou nemoc číslo jedna, bolest zad? Dokument ukazuje nejnovější poznatky mezinárodní vědy a zajišťuje překvapivý pohled do rozsáhlého světa fascií".

 

Pro představu odlišného principu působení uvedených technik oproti jiným terapiím a masážím se můžete podívat na videa z připojených odkazů (nejobsáhlejší jsou videa ke strukturální integraci / Rolfterapii).

 

Pokud jste prozatím některou z uvedených terapií neabsolvovali, poznáte nový, uvolnění přinášející způsob dotyku. Přeji Vám i Vašim blízkým zdraví i pohodu - a třeba někdy příště opět na viděnou.

 

Jiří Učík

 

© 2009-2024 Ing. Jiří Učík, všechna práva vyhrazena.

Osobní údaje