Absolvované kurzy

 

CZ

DE

Evropská 1564/30 (1. nadzemní podlaží, místnost č. 202), 350 02 Cheb

rolfterapiecheb@fascie.cz

Kolem roku 2001 jsem začal hledat vhodné terapie pro zlepšení stavu svého pohybového aparátu. Základní informace k různým léčebným přístupům jsem získával od bratra, který mi k řadě z nich podal bližší reference na základě svých zkušeností (jednalo se např. o tai-chi, akupunkturu, akupresuru, shiatsu, craniosacrální osteopatii, rolfing, viscerální terapii, somatoemocionální uvolnění aj.). V období let 2006 - 2007 jsem absolvoval 10 sezení rolfingu jako pacient v Karlsruhe. Pozitivní účinky mi dodaly ještě větší chuť naučit se používat v zahraničí vyvíjené techniky pro léčbu pohybového aparátu, trvalejší snižování napětí organismu, nalézání vnitřní vyrovnanosti při řešení každodenních životních situací. Zároveň jsem začal vidět smysl pomoci lidem zlepšit jejich zdraví na bázi přírodních metod. Děkuji mojí rodině za podporu pro své další vzdělávání a své dceři (fyzioterapeutce) za cenné připomínky a konzultace k provádění terapeutických postupů.

Postupně jsem se zúčastnil níže uvedeného vzdělávání:

 

- účast na úvodním semináři „Strukturální integrace“ (Living Interaction - Institut für ganzheitliche Naturheilweisen GmbH; Ammerbuch, 2006 / Hans Georg Brecklinghaus, Dipl. Päd., Certified Advanced Rolfer, Rolf Movement Teacher)

- účast na kurzu „Zapojení zjizvené tkáně do fasciální sítě“ (European Guild for Structural Integration; Praha, 2017; 2018 / Sharon Wheeler ; Dr. Robert Schleip)

- účast na semináři „Strukturální integrace“ (Úvod do umění a vědy ROLFINGU; Centrum ucelené rehabilitace Roseta s.r.o.; Praha, 2009/Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o.; Dobřichovice, 2011 / Marius Strydom, Certified Advanced Rolfer, Rolf Movement Practitioner, Rolfing Instructor)

- účast na seminářích „Prohloubení práce s myofasciální integrací“, „Myofasciální integrace - Pletenec pažní“, „Použití pohybu v myofasciální integraci“, „Myofasciální integrace - Pánev a dolní končetiny“, „Myofasciální integrace - Podpora je vztah“, „Prohloubení práce s myofasciální integrací - Dynamická páteř“ (Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o.; Dobřichovice, 2011; 2012; 2013; 2014; 2016; 2018 / Marius Strydom, Certified Advanced Rolfer, Rolf Movement Practitioner, Rolfing Instructor)

- účast na odborném kurzu „FYZIOTERAPIE FUNKCE I. Forma Funkce Facilitace“ (Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o.; Dobřichovice, 2013 / Mgr. Jitka Holubcová; Mgr. Jan Maryška)

- účast na odborném kurzu „O hypermobilitě“ (Centrum komplexní péče Roseta s.r.o.; Praha, 2013 / Bc. Clara-Maria Helena Lewitová)

- účast na odborném kurzu „O nohách“; „O rukách“ (Centrum komplexní péče Sámova s.r.o.; Praha, 2015; 2016 / Mgr. Marek Král)

- rekvalifikační kurz „Masér pro sportovní a rekondiční masáže" (akreditace MŠMT; agentura RAFAEL s.r.o.; Karlovy Vary, 2007)

- účast na kurzech „Jemné rehabilitační techniky – kranio-sakrální osteopatie“ (/CSO I; CSO II; CSO III; Tělo a emoce – ošetření traumatizované tkáně; Membránový systém; Tělo a emoce – podpůrný dialog; Teorie a praxe ošetření komorového systému mozku, EV4 a drenáž žilních splavů crania; Komunikace s klientem v terapii CSO/; Praha, 2007 – 2009; 2013 / Radek Neškrabal, Bc. Markéta Bezůšková, Petr Odstrčil)

- účast na kurzu „Jemné rehabilitační techniky – kranio-sakrální biodynamika“ (Úvod do kraniosakrální biodynamiky; Praha, 2008 / Abha Sajwel - Institut Craniosacrální terapie)

- účast na kurzech „Fasciální a membránové techniky" (/Cranium – čelist – krk; Horní a dolní končetiny; Vnitřní prostory těla - základní koncepty a nové techniky; Vnitřní forma crania a krku; Kurs pro pokročilé/; Münchnergruppe; München, 2008 - 2011 / Peter Schwind, Dr. phil. HP, Advanced Instructor des Rolf Instituts, Boulder / Colorado und der E.R.A. European Rolfing Association, München)

- účast na kurzu „Manuální diagnostické postupy dle Barrala: Základní koncepty a nové trendy" (Základní koncepty "local listening", "global listening" a "manuální termodiagnostiky"; Münchnergruppe; München, 2010 / Peter Schwind, Dr. phil. HP)

- účast na kurzu „Manipulace periferních nervů (dle J. P. Barrala) - horní končetiny", „Manipulace periferních nervů - dolní končetiny" (Münchnergruppe; München, 2010 - 2011 / Christoph Sommer, HP)

- účast na kurzu „Ošetření traumat mechanického původu" (Münchnergruppe; München, 2011 / Christoph Sommer, HP)

- účast na kurzu „Nové způsoby ošetření kloubů - díl 1 - horní končetiny; díl 2 - dolní končetiny; díl 3 - páteř a hrudník" (Münchnergruppe; München, 2011, 2012 / Jean-Pierre Barral, D.O.)

- účast na kurzu „Manuální diagnóza a ošetření vnitřních orgánů (s následným ověřením ultrazvukem)" (Münchnergruppe; München, 2010 / Peter Schwind, Dr. phil. HP; Martin Güthlin, Dr. med.)

- účast na kurzu „Jak neztratit elán v práci a v osobním životě" (A.T.A.P. CZ s.r.o. / asociace trenérů aplikované psychologie; Praha, 2009 / PhDr. Veronika Nevolová, Ph.D.)

- účast na kurzu „Stress management a psychohygiena" (A.T.A.P. CZ s.r.o. / asociace trenérů aplikované psychologie; Praha, 2010 / PhDr. Veronika Nevolová, Ph.D.)

- účast na kurzu „Psychohygienické postupy vycházející z meditační praxe" (A.T.A.P. CZ s.r.o. / asociace trenérů aplikované psychologie; Praha, 2011 / PhDr. Veronika Nevolová, Ph.D.)

- účast na semináři „Úvodní seminář do Somatic Experiencing" (Imte s.r.o., / Steve Hoskinson , M.A., M.A.T, Hoskinson Consulting; Praha, 2009)

- účast na kurzu „VISCERÁLNÍ MANIPULACE 1-4 (břišní dutina; pánev; hrudní dutina)" (Bc. Alena Zapletalová; Praha, 2017 - 2018 / Bc. Alena Zapletalová)

- pasivní účast na semináři „The Tail End (Balancing the Sacrum and Coccyx/pánev)“ Sharon Wheeler; Praha, 2018 / Sharon Wheeler

- pasivní účast na semináři „Structural Integration for the Cranium“ Sharon Wheeler; Praha, 2018 / Sharon Wheeler

- certifikovaný kurz "Praktikant strukturální integrace v tradici Idy P. Rolf, Ph.D." (European Guild for Structural Integration; Praha, Studio Tensegrity, 2016 - 2018/ Aleš Urbanczik)

- účast na semináři "Práce na hlavě" (Česká asociace strukturální integrace; Praha, Studio Tensegrity, 2018/ Aleš Urbanczik)

- účast na semináři "Exploring the mystery of Psoas/Rhomboid Balance" (Česká asociace strukturální integrace; Praha, Studio Tensegrity, 2020/ Aleš Urbanczik)

- účast na semináři „Review of Sessions 4 and 5“ (European Guild for Structural Integration; Praha, Studio Tensegrity, 2018 / Nilce Silveira)

- účast na semináři „Post-10 work based on the Recipe“ (European Guild for Structural Integration; Praha, Studio Tensegrity, 2019; 2020 / Nilce Silveira)

- účast na semináři „Scoliosis - Unraveling the Confusion“ (European Guild for Structural Integration; Praha, Studio Tensegrity, 2019 / David Davis)

 

 

© 2009-2022 Ing. Jiří Učík, všechna práva vyhrazena.

Osobní údaje