Fasciální a membránové techniky

 

CZ

DE

Evropská 1564/30 (1. nadzemní podlaží, místnost č. 202), 350 02 Cheb

rolfterapiecheb@fascie.cz

Na základě poznatků práce Jean-Pierre Barrala, D.O. rozvíjí Fasciální a membránové techniky Peter Schwind, Advanced Instructor European Rolfing Association, jako vlastní techniku ošetření klientů. S masážemi nemají uvedené techniky skutečně nic společného. Zaměřují se na práci s fasciemi a membránami, které zajišťují našemu tělu formu, stabilitu a zároveň pohyblivost. Opírají se jak o základní myšlenky osteopatické koncepce (precizní a šetrné mobilizační techniky zaměřené na jednotlivosti), tak o koncepci strukturální integrace podle Idy Rolf. Záměrem je, abychom při co nejmenší korekci podstatné jednotlivosti zároveň dosáhli působení na větší oblasti, a to při očekávání trvalejších výsledků.

 

V rámci diagnostiky posuzuje terapeut prostorovou lokalizaci nejpodstatnějších pohybových omezení a napětí. Následuje posouzení vhodného postupu ošetření - na muskuloskeletární úrovni, na úrovni orgánů, nebo obojí. Při práci s těmito technikami působí terapeut přiměřeným tlakem na obalující a rozčleňující fasciální vrstvy. Cílem ošetření je vytvořit potřebnou pohyblivost mezi jednotlivými součástmi ošetřovaného regionu. Jakmile se nám v některé části pohybového aparátu podaří zvýšit pohyblivost, dochází s ohledem na tělesnou fasciální síť zároveň k působení na jiné oblasti. Účinnost metody závisí na správnosti určení příčiny snížené pohyblivosti a na výběru vhodných postupů.

 

Protože různé formy pojivové tkáně mají různé vlastnosti (a dokonce u dvou jedinců se mohou topograficky stejné fascie významně lišit), i přes určité základní postupy je třeba uplatňovat při terapii individuální přístup. Vrstvy fascií obsahující více elastinu jsou zpravidla ošetřovány mírným tlakem, fasciální vrstvy s vysokým podílem kolagenu je třeba ošetřovat intenzivnějším tlakem. Metoda vychází z plasticity pojivové tkáně, kdy fascie a membrány reagují na působící sílu. Na rozdíl od různých přístrojů, které předávají impulsy, zde využívá terapeut zpětné vazby z organismu klienta a kontakt neustále modifikuje. Jeho ruka může předávat impuls a přitom současně sledovat působení tohoto impulsu v organismu ošetřovaného.

Pro představu připojuji několik odkazů na vybraná videa na youtube.com s lektorem fasciálních a membránových technik Peterem Schwindem, PhD:

- video 4:26 min. - ošetření spojení hlavy a krku - v angličtině.

- video 3:33 min. - ošetření nohy - v angličtině.

- video 4:19 min. - ošetření ruky - v angličtině.

Omezení pro rolfterapii a fasciální a membránové techniky

Při některých níže uvedených onemocněních je vhodné informovat terapeuta (např. pro snížení tlaku při ošetření), akutní závažné případy mohou být kontraindikací pro masáž/terapii.

 

Při strukturální integraci/rolfterapii a při fasciálních technikách je vhodné pracovat obezřetně:

- u artrózy zpravidla nefunguje ošetření akutně zanícených tkání,

- u křečových žil lze pracovat jen v jejich okolí, a to spíše na okraji kostí,

obdobně u znamének lze pracovat jen v jejich okolí,

- u rakoviny dle posledních výzkumů není kontraindikace zcela jednoznačná,

- u hypermobility se pracuje s jiným záměrem - aktivní v pohybu je při terapii klient,

- hloubkovou strukturální integraci a fasciální techniky nelze provádět v těhotenství, při akutních problémech s ploténkami, zlomeninách nebo akutním zranění měkkých tkání, leukemii, poškození mozku, extrémně vysokém krevním tlaku, osteoporóze v pokročilém stadiu, při těžkých srdečních onemocněních, silných spastických problémech, léčbě kortizonem.

 

© 2009-2022 Ing. Jiří Učík, všechna práva vyhrazena.

Osobní údaje