Ošetření periferních nervů

 

CZ

DE

Evropská 1564/30 (1. nadzemní podlaží, místnost č. 202), 350 02 Cheb

rolfterapiecheb@fascie.cz

Techniky neurální manipulace rozvinul francouzský osteopat Jean-Pierre Barral (ve spolupráci s osteopatem Alainem Croibierem). Slouží k identifikaci napětí a k uvolnění lokálních omezení nervů ve vztahu k jejich okolí (tzn. k přilehlým svalům, fasciím, úzkým pasážím v aponeurózách a orgánech). Pokud je ošetření správně provedeno, může spustit samoopravné reakce celého organismu. Z technik neurální manipulace aplikuji jen ošetření periferních nervů; pro studium ošetření craniálních nervů jsem se prozatím nerozhodl.

 

Nervy předávají důležité informace mezi mozkem a všemi dalšími strukturami. Prostřednictvím periferních nervů získává mozek ve zlomcích vteřiny množství podnětů, na které může rychle a přiměřeně reagovat. Aby nervy správně fungovaly, potřebují určitou viskoelasticitu, nezávislou mobilitu vůči okolním strukturám a dostatečný intraneurální tlak. Jinak může dojít ke komprimaci nervu a narušení axonálního transportu. Pokud dochází k fixaci nervu, ten obvykle ztrácí schopnost klouzání, nebo protažení v okolní tkáni; nastává významné zvýšení tlaku uvnitř a vně a někdy se mění konzistence nervové tkáně. V důsledku komprese může nerv reagovat bolestivě na dotyk, mohou nastat poruchy jeho elektromagnetické vodivosti, funkční poruchy prokrvení, místní ztvrdnutí. Při mikroporanění svalů a šlach dochází i k poškození periferních nervů. K tlaku na nervy může také dojít v oblasti páteře. disků nebo fraktur obratlů.

 

Ošetření nervů může probíhat jak přímou manipulací s nervem, tak uvolněním jeho nejbližšího okolí (aby nedocházelo k recidivám poškození nervu, je vhodné následně aplikovat nové postupy ošetření kloubů). Jedná se o manuální terapii, kterou je třeba provádět plynule a precizně, s použitím nepatrného tlaku. Ten by měl být právě takový, aby umožnil bezbolestnou, jemnou stimulaci nervu (výsledkem je jeho mírné protažení).

 

Neurogenní bolesti periferních nervů vznikají v periferní nervové tkáni a jsou zpravidla spojeny s poruchami prokrvení, látkové výměny a s poškozením nervového obalu. Ošetření periferních nervů lze doporučit jen pro některé typy jejich poškození (úspěch se např. nedá očekávat při řezných zraněních nervu i okolní tkáně - zde se ošetření zajišťuje mikrochirurgickým zákrokem).

 

Neurální manipulace je vhodná např. pro:

- neuralgie, záněty nervu, mechanicky způsobené poškození nervu

- syndrom karpálního tunelu

- Mortonův syndrom

- snížení napětí míšních nervů

- úlevu při migrénách, bolestech hlavy

- ošetření omezeného rozsahu pohyblivosti kloubů

- revmatické bolesti

 

Ošetření periferních nervů provádím jako součást celkové terapie.

Bližší informace k ošetření periferních nervů naleznete v článku s Jean-Pierrem Barralem, D.O. z 13.8.2013 na cyberpt.com - v angličtině.

 

Omezení pro ošetření periferních nervů

Při některých níže uvedených onemocněních je vhodné informovat terapeuta (např. pro snížení tlaku při ošetření), akutní závažné případy mohou být kontraindikací pro terapii.

 

Omezení pro ošetření periferních nervů:

- těžká arteriální hypertenze,

- velká bolest při palpaci nervu,

- těžká cukrovka,

- kožní onemocnění v ošetřované oblasti,

- nejasná svalová atrofie v ošetřované oblasti,

- ochrnutí v ošetřované oblasti,

- zvětšené mízní uzliny.

 

© 2009-2022 Ing. Jiří Učík, všechna práva vyhrazena.

Osobní údaje